Hướng dẫn lắp đặt hệ thống tưới tự động

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống tưới tự động

Hướng dẫn quy trình thiết kế hệ thống tưới tự động:

A/ Các bước trong thiết kế

- Đo đạc tổng diện tích và xác định vị trí ngôi nhà và cây cỏ.

- Kế tiếp bạn vẽ phác thảo ra giấy.

- Trên bản phác thảo, phân chia công trình thành từng khu vực khác nhau.

 

B/ Xác định quy mô trong thiết kế hệ thống tưới.
- Khi chúng ta lên kế hoạch sử dụng hệ thống tưới tự động. Trước tiên chúng ta phải xác định chính xác lọai thiết bị tưới nào được thiết kế cho phù hợp. Ta dựa vào :

1.) Áp lực nước (Bars)

2.) Lưu lượng nước (lít/ phút).
3.) Công suất hệ thống thiết kế.

C/ Chọn đầu tưới

- Vị trí đặt đầu tưới :

Có hai cách chọn đầu tưới cơ bản khi sử dụng: Tưới quạt (Rotor) và tưới phun mưa (Spray). Tưới quạt dùng cho khu vực lớn. Tưới phun mưa dùng cho khu vưc nhỏ.

 

                      Đầu tưới Spray                                            Đầu tưới Rotor

      

      

 

D/ Vẽ vị trí đầu tưới

 

- Xác định khu vực nào bạn sẽ đặt đầu tưới Rotor và khu vực nào bạn sẽ đặt đầu tưới phun mưa Spray. Đầu tưới quạt Rotor nên đặt ở vị trí cách nhau từ 8m tới 12m. Đầu tưới phun mưa nên đặt ở vị trí cách nhau từ 3m tới 5m. Khoảng cách này sẽ cho phép tưới gối đầu giao thoa lên nhau nhằm bảo đảm nước được cung cấp đều khắp mọi nơi. Không được sử dụng nhiều loại đầu tưới trong cùng khu vực. Không được đặt khoảng cách đầu tưới quá xa. Đặt trong phạm vi khoảng cách cho phép được ghi trên vỏ hộp. Kích cỡ đàu tưới quyết định khoảng cách của chúng. Ngoài ra nước của đầu tưới này phải phun tới vị trí của đầu tưới kế nó.


E/ Phân chia công trình thành khu vực

- Thông thường bạn phải phân chia công trình thành nhiều khu vực bởi vì lượng nước có sẵn không đủ cung cấp cho toàn bộ công trình cùng một lúc, ngoại trừ đó chỉ là khu vườn nhỏ.

 

- Bạn phải phân chịa công trình thành nhiều khu vực. Như vậy sẽ dễ dàng cho bạn khi thực hiện công trình. Bắt đầu bằng khu vực A,B,C,...


F/ Xác định vị trí Valves, vẽ và tính kích cỡ ống nước

- Mỗi Khu vực trên bản vẽ đều có valve. Valve kiểm soát việc tắt mở dòng nước chẩy tới các đầu tưới của khu vực. Biểu thị valve cho mỗi khu vực và một nhóm valves trong một dây chuyền gọi là valve cấp.

G/ Điểm nối

- Nối với máy bơm

Khi sử dụng nguồn nước trong bể, hồ hay giếng chúng ta phải sử dụng bơm để tạo áp lực cho hệ thống tưới.

Bạn nên ráp một Valve thường phía trước ống dẫn vào bơm. Valve một chiều nên đặt ngay đầu ra để tránh nước chảy ngược lại. Valve thường (Valve kiểm soát) và đồng hồ áp lực cũng nên đặt ngay đầu ra để điều chỉ dòng chảy và áp lực của hệ thống. Cố gắng giảm bớt tối đa đầu nối bởi vì chúng làm tồn thất áp lực.


H/ Lắp đặt hệ thống tưới

- Lắp đặt đường ống uPVC hoặc ống HDPE.

- Lắp đặt tủ điều khiển Bơm và Valve.

- Cài đặt lập trình điều khiển thời gian tưới.

- Test xem hệ thống đã hoạt động bình thường chưa.

Như vậy sau khi thiết kế và thi công một hệ thống tưới, chúng ta đã có một hệ thống tưới tự động hoàn toàn.