ĐẤT PHÂN LÔ

Đất đã chuyển đổi mục đích sử dụng; giấy tờ hợp lệ, chủ quyền hồng.