http://m27.vmms.vn

Vòi phun cột nước D49 bằng đồng

Vòi phun cột nước D49

Mã sản phẩm: CQXCJ49 Vòi phun cột nước hình cây thông Cascade phi 49 đồng

Vòi phun cột nước D49

Vòi phun cột nước D490

Mã sản phẩm: CQXCJ49 Vòi phun cột nước hình cây thông Cascade phi 49

Vòi phun cột nước hình cây thông Cascade phi 60

Vòi phun cột nước D60

Mã sản phẩm: CQXCJ60 Vòi phun cột nước hình cây thông Cascade phi 60

- Thông Số Kỹ Thuật: kiểu phun sủi bọt FOAM JET ( có 2 loại: không đế & có đế ) + Inlet (Connection): G 1

Vòi phun nước sủi bọt

Mã sản phẩm: CQXFJ34 Vòi phun nước sủi bọt Foam Jet phi 34

Vòi phun nước sủi bọt inox

Vòi phun nước sủi bọt inox

Mã sản phẩm: CQXFJ34I Vòi phun nước sủi bọt Foam Jet phi 34 inox

Đầu tưới Pro00 Spray

Đầu tưới Pro00 Spray

Đầu tưới cố định Dải áp lực chịu đựng: 1.0 – 4.8 bar

Vòi phun cột nước Geyser 21

Vòi phun cột nước Geyser 21

Mã sản phẩm: CQXG21 Vòi phun cột nước tạo bọt Geyser phun nước nghệ thuật

Vòi phun cột nước Geyser 27

Vòi phun cột nước Geyser 27

Mã sản phẩm: CQXG27 Vòi phun cột nước tạo bọt Geyser phun nước nghệ thuật

Vòi phun cột nước Geyser 34

Vòi phun cột nước Geyser 34

Mã sản phẩm: CQXG34 Vòi phun cột nước tạo bọt Geyser phun nước nghệ thuật

Vòi phun cột nước Geyser 49

Vòi phun cột nước Geyser 49

Mã sản phẩm: CQXG49 Vòi phun cột nước tạo bọt Geyser phun nước nghệ thuật

Vòi phun cột nước Geyser 60

Vòi phun cột nước Geyser 60

Mã sản phẩm: CQXG60 Vòi phun cột nước tạo bọt Geyser phun nước nghệ thuật

Vòi phun cột nước tạo bọt Frothy Colum

Vòi phun cột nước tạo bọt

Mã sản phẩm: CQXCF34 Vòi phun cột nước tạo bọt Frothy Colum phun nước nghệ thuật

Vòi phun 3 tầng FLOWERS JET

Vòi phun 3 tầng FLOWERS JET

Mã sản phẩm: CQX3FJ Vòi phun hình bông hoa 3 tầng tia có chỉnh hướng phun nước nghệ thuật

Vòi phun 4 tầng FLOWERS JET

Vòi phun 4 tầng FLOWERS JET

Mã sản phẩm: CQX4FJ Vòi phun hình bông hoa 4 tầng tia có chỉnh hướng phun nước nghệ thuật

Vòi phun Fan Jet 27 có chỉnh

Vòi phun Fan Jet 27 có chỉnh

Mã sản phẩm: CQXFA27 Vòi phun cánh hoa Fan Jet 27 có chỉnh, tạo hình cánh hoa nước nghệ thuật

Vòi phun Fan Jet 27

Vòi phun Fan Jet 27

Mã sản phẩm: CQXFA27 Vòi phun cánh hoa Fan Jet 27 phun hình cánh hoa nước nghệ thuật

Vòi phun Fan Jet 34

Vòi phun Fan Jet 34

Mã sản phẩm: CQXFA34 Vòi phun cánh hoa Fan Jet 34 phun hình cánh hoa nước nghệ thuật

Vòi phun cột nước D49 bằng đồng

Vòi phun cột nước D49

Mã sản phẩm: CQXCJ49 Vòi phun cột nước hình cây thông Cascade phi 49 đồng

Vòi phun cột nước D49

Vòi phun cột nước D490

Mã sản phẩm: CQXCJ49 Vòi phun cột nước hình cây thông Cascade phi 49

Vòi phun cột nước hình cây thông Cascade phi 60

Vòi phun cột nước D60

Mã sản phẩm: CQXCJ60 Vòi phun cột nước hình cây thông Cascade phi 60

- Thông Số Kỹ Thuật: kiểu phun sủi bọt FOAM JET ( có 2 loại: không đế & có đế ) + Inlet (Connection): G 1

Vòi phun nước sủi bọt

Mã sản phẩm: CQXFJ34 Vòi phun nước sủi bọt Foam Jet phi 34

Đầu tưới Pro00 Spray

Đầu tưới Pro00 Spray

Đầu tưới cố định Dải áp lực chịu đựng: 1.0 – 4.8 bar

Vòi phun cột nước Geyser 21

Vòi phun cột nước Geyser 21

Mã sản phẩm: CQXG21 Vòi phun cột nước tạo bọt Geyser phun nước nghệ thuật

Vòi phun cột nước Geyser 27

Vòi phun cột nước Geyser 27

Mã sản phẩm: CQXG27 Vòi phun cột nước tạo bọt Geyser phun nước nghệ thuật

Vòi phun cột nước Geyser 34

Vòi phun cột nước Geyser 34

Mã sản phẩm: CQXG34 Vòi phun cột nước tạo bọt Geyser phun nước nghệ thuật

Vòi phun cột nước Geyser 49

Vòi phun cột nước Geyser 49

Mã sản phẩm: CQXG49 Vòi phun cột nước tạo bọt Geyser phun nước nghệ thuật

Vòi phun cột nước Geyser 60

Vòi phun cột nước Geyser 60

Mã sản phẩm: CQXG60 Vòi phun cột nước tạo bọt Geyser phun nước nghệ thuật

Vòi phun cột nước Geyser 21

Vòi phun cột nước Geyser 21

Mã sản phẩm: CQXG21 Vòi phun cột nước tạo bọt Geyser phun nước nghệ thuật

Vòi phun Fan Jet 27 có chỉnh

Vòi phun Fan Jet 27 có chỉnh

Mã sản phẩm: CQXFA27 Vòi phun cánh hoa Fan Jet 27 có chỉnh, tạo hình cánh hoa nước nghệ thuật

Vòi phun Fan Jet 27

Vòi phun Fan Jet 27

Mã sản phẩm: CQXFA27 Vòi phun cánh hoa Fan Jet 27 phun hình cánh hoa nước nghệ thuật

Vòi phun cột nước Geyser 27

Vòi phun cột nước Geyser 27

Mã sản phẩm: CQXG27 Vòi phun cột nước tạo bọt Geyser phun nước nghệ thuật

Vòi phun cột nước Geyser 34

Vòi phun cột nước Geyser 34

Mã sản phẩm: CQXG34 Vòi phun cột nước tạo bọt Geyser phun nước nghệ thuật

Vòi phun Fan Jet 34

Vòi phun Fan Jet 34

Mã sản phẩm: CQXFA34 Vòi phun cánh hoa Fan Jet 34 phun hình cánh hoa nước nghệ thuật

- Thông Số Kỹ Thuật: kiểu phun sủi bọt FOAM JET ( có 2 loại: không đế & có đế ) + Inlet (Connection): G 1

Vòi phun nước sủi bọt

Mã sản phẩm: CQXFJ34 Vòi phun nước sủi bọt Foam Jet phi 34

Vòi phun nước sủi bọt inox

Vòi phun nước sủi bọt inox

Mã sản phẩm: CQXFJ34I Vòi phun nước sủi bọt Foam Jet phi 34 inox

Giao hàng miễn phí

Nội thành Tp HCM

Đặt hàng Online

Điện thoại:0962.180.180

Hỗ trợ tư vấn

Điện thoại: 0962.180.180

Hỗ trợ tư vấn

Nhận Tin Từ Chúng Tôi

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi và nhận được giao dịch độc quyền bạn sẽ không tìm thấy bất cứ nơi nào khác thẳng vào hộp thư đến của bạn!

Tin tức nổi bật

Video nổi bật